Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - ZP.272.13.2018.PN

» Opis zapytania

Obejmuje zakup i dostawę nowego specjalistycznego sprzętu na potrzeby Starostwa Powiatowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części tj.
3.1. CZĘŚĆ 1: „zakup i dostawa zapory przeciwpowodziowej trapezowej” - szt. 10
3.2. CZĘŚĆ 2: „zakup i dostawa agregatu prądotwórczego” - szt. 2
3.3. CZĘŚĆ 3: „zakup i dostawa motopompy” - szt. 2

4. Określenie przedmiotu zamówienia przy pomocy CPV: 35000000-4, 31122000-7, 34144213-4
5. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt na okres:
6.1. CZĘŚĆ 1: „zakup i dostawa zapory przeciwpowodziowej trapezowej” – 24 miesiące
6.2. CZĘŚĆ 2: „zakup i dostawa agregatu prądotwórczego” – minimum 36 miesięcy
6.3. CZĘŚĆ 3: „zakup i dostawa motopompy” – minimum 24 miesiące

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się