Usługi cateringowe dla uczestników kursów ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” w podziale na pakiety

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników kursów w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe” organizowane przez WUM, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu we Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Choroszczy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 3: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów w Łodzi w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1.1 – 1.3 – Formularzu ofertowym oraz Załączniku nr 4 – Wzorze umowy. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie realizacja zamówienia publicznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się