DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FZ – 240 – 41/18

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo rozwojowych w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, w terminie max. 21 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego (zgodnie z ofertą wykonawcy). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia– formularz cenowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się