Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Górowo Iławeckie w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandytach, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Kandytach, Szkoła Filialna im. Ireny Kwinto w Pieszkowie i Szkoła Filialna im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach, od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej, w formie obiadów jednodaniowych:
- 1 raz w tygodniu – zupa z wkładką mięsną plus 2 kromki chleba plus owoc plus kompot;
- 2 razy w tygodniu - obiad typu drugie danie mięsne, plus ziemniaki, plus surówka lub jarzyny gotowane, plus kompot
- 2 razy w tygodniu – obiad typu drugie danie półmięsne lub jarskie plus surówka lub owoc plus kompot
W tygodniowym jadłospisie nie mogą powtarzać się te same posiłki.
2. Gramatura posiłku, kaloryczność i wartość odżywcza zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia, posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
3. Każdy obiad należy ugotować zgodnie ze sztuką kulinarną i zasadami żywienia, używając włoszczyzny oraz przypraw kuchennych, tak aby obiad był smaczny i apetycznie wyglądał.
4. W przypadku kiedy dzieci korzystające z posiłków szkolnych jadą na wycieczkę, zawody szkolne itp. organizowane przez szkołę, a na wyjeździe nie będzie zapewniony posiłek, wówczas Wykonawca będzie obowiązany zapewnić dzieciom suchy prowiant. Suchy prowiant składać się będzie z kanapki z masłem i wędliną lub serem żółtym, soku owocowego i owocu. Suchy prowiant powinien być dostarczony świeży w dniu wyjazdu dzieci. Szkoła powinna zgłosić takie zapotrzebowanie na 2 dni przed wyjazdem dzieci.
5. Dostawa posiłków własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach zapewniających właściwą temperaturę i posiadających wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi w dni nauki szkolnej w godzinach między 11:00 a 13:00 do niżej wymienionych szkół:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach - dzienna ilość posiłków - 110
Szkoła Filialna im. Ireny Kwinto w Pieszkowie - dzienna ilość posiłków - 40
Szkoła Filialna im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach - 50
W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie łącznie 26.000 posiłków (liczba ta w ciągu roku może ulec zmianie).
6. Dla potrzeb badań żywności przez SANEPiD usługodawca będzie zostawiał codziennie w miejscu sporządzania posiłków próbki wszystkich dostarczanych do szkół potraw.
7. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno sanitarnych. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2017 roku nr 149 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
8. Wykonawca uzgodni z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kandytach miejsce, czas, sposób wydania posiłków oraz usunięcie odpadków żywnościowych.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za ilość faktycznie wydanych posiłków. Wykonawca powinien ująć w cenie ryzyko związanie z nieobecnością w szkole szacowanej / przewidzianej ilości uczniów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kandytach lub osoby przez niego upoważnione będą zobowiązani do bieżącego informowania Wykonawcy o ilości dożywianych uczniów w danym dniu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się