Zakup i dostawa Oleju odparowującego LUBRIPLUS EV 053 NCV

» Opis zapytania

Zakup i dostawa oleju odparowującego do operacji tłoczenia naparstków
LUBRIPLUS EV 1053 NCV zgodnie z dołączoną do postępowania Charakterystyką jakościową Nr 75/PZS-Z

Ilość: 400 litrów
Opakowanie po 20 lub 60 litrów

Wielkość jednorazowej dostawy ;
60 litrów

Termin dostawy : pierwsza dostawa
60 litrów lipiec 2018 r.

pozostała ilość na wywołanie e mailem sukcesywnie do styczeń 2019 r.
Warunki dostawy : CIP Bieruń
Zgodnie z Incoterms 2010 r.

Adres dostawy: NITROERG S.A
43-150 Bieruń
Plac Alfreda Nobla 1
/magazyn odbiorcy/

Dostawa z atestem

Warunki płatności; przelew 60 dni

W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej próbki w ilości 5 litrów oraz pozytywny wynik przeprowadzonych prób.

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się