Uporządkowanie archiwum zakładowego

» Opis zapytania

Uporządkowanie archiwum zakładowego w zakresie:
1. Kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji archiwalnej
2. Wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której minął czasookres przechowywania - około 100 mb.
3. Uporządkowanie dokumentacji archiwalnej działów i komórek (akta kategorii B-5, B-10) ok. 100 mb.
4. Aktualizacja ewidencji akt w wersji papierowej i elektronicznej - płyta CD.
5.Miejsce wykonania ww. usługi KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia”
Orsk, 59-305 Rudna
6. W ofercie prosimy podać ceny za poszczególne zakresy oferty określone jak wyżej, natomiast w systemie należy wpisać łączną wartość netto za całą usługę. Ofertę należy załączyć elektronicznie w systemie SWZ do postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się