DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa i montaż jednej tablicy informacji pasażerskiej na placu autobusowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu 2. Wykonanie dokumentacji projektowej: - tablicy (wstępny projekt wizualizacji tablicy oczekiwanej przez Zamawiającego w załączeniu), - fundamentu pod słup nośny, - przyłączy energetycznych 3. Wykonanie fundamentu zgodnie z dokumentacją projektową. 4. Wykonanie instalacji elektrycznej od budynku dyspozytorni znajdującego się na placu do tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (około 30-50 mb). Instalacja elektryczna może być wykonana jako linia napowietrzna 5. Dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania tablicą. Zamawiający zapewni zebranie wszystkich koniecznych do realizacji przedmiotu umowy pozwoleń, uzgodnień itp. Termin realizacji zamówienia do 180 dni od dnia podpisania umowy. Gwarancja minimum 36 miesięcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

al. 1000-lecia 2c
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Związek Komunalny Gmin "KM" w Olkuszu
al. 1000-lecia 2c
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się