Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych.
Zamówienie podzielone zostało na 8 zadań:
Zadanie 1 Oddział Terenowy Mazowiecki – gaśnice, hydranty, węże hydrantowe, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, drzwi przeciwpożarowe, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;
Zadanie 2 Oddział Terenowy Mazowiecki – system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania;
Zadanie 3 Oddział Terenowy Pomorski – gaśnice, hydranty, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, drzwi przeciwpożarowe, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;
Zadanie 4 Oddział Terenowy Pomorski – system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania;
Zadanie 5 Oddział Terenowy Zachodniopomorski – gaśnice, hydranty, węże hydrantowe, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, drzwi przeciwpożarowe, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;
Zadanie 6 Oddział Terenowy Zachodniopomorski – system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania;
Zadanie 7 Oddział Terenowy Małopolski – gaśnice, hydranty, węże hydrantowe, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, drzwi przeciwpożarowe, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;
Zadanie 8 Oddział Terenowy Małopolski – system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, dźwiękowy system ostrzegawczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2A, 2B, 2C do SIWZ:
Załącznik nr 2A – Opis przedmiotu zamówienia dla zadań: 1, 3, 5, 7;
Załącznik nr 2B – Opis przedmiotu zamówienia dla zadań: 2, 4, 6;
Załącznik nr 2C – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 8.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się