dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy od daty określonej w umowie: tlenu medycznego sprężonego (w butlach), podtlenku azotu (w butlach), dwutlenku węgla medycznego (w butlach), sprężonego powietrza (gaz techniczny w butlach), ciekłego azotu technicznego łącznie z posadowieniem na istniejącym fundamencie (wraz ze stosowną instalacją) i dzierżawą zbiornika o pojemności 7000kg, tlenu ciekłego medycznego wraz z posadowieniem na istniejącym fundamencie (wraz ze stosowną instalacją) i dzierżawą zbiorników na ciekły tlen o pojemności 2200 kg i 1000kg, wykonanie przyłączenia do istniejącej instalacji przyszpitalnej. Zamawiający wymaga, aby zbiorniki były wyposażone we wszelkie urządzenia, pozwalające na pracę stacji zgazowania w cyklu automatycznym. Montaż wraz z instalacją zbiorników na ciekły tlen i ciekły azot – w cenie oferty - należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do15 dni od dnia określonego w umowie. W okresie od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia montażu zbiorników Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw gazów. Posadowienie zbiorników w miejscu wskazanym w lokalizacji Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20 i przy ul. Kościuszki 29 – musi odbywać się w sposób niezakłócający pracy Szpitala oraz wykonywanych w tym czasie zabiegów (operacyjnych, w kriokomorze). Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi wydzierżawionych zbiorników w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się