Dostawa wyposażenia do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 Olsztyn (sprzęt gospodarstwa domowego i artykuły łazienkowe)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie (sprzęt: gospodarstwa domowego i artykułów łazienkowych).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wniesienie, zamontowanie i zainstalowanie w pomieszczeniu przeznaczenia w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie elementów składających się na przedmiot zamówienia,
2) dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych urządzeń w języku polskim,
3) przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzeń (dotyczy części I);
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym technologia Etap II pn. ”Modernizacja (przebudowa) z częściową adaptacją i termomodernizacją budynku mieszkalno-użytkowego Warsztatów Terapii Zajęciowej” autorstwa Studio Projekt Autorska Pracownia Architektoniczna s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska – Bąk, Piotr Mikulski – Bąk w Olsztynie oraz Specyfikacjach technicznych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się