Usuwanie nalotów i podszytów drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa oraz pielęgnacja podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nalotów i podszytów drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa oraz pielęgnacja podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy”. W ramach zamówienia Wykonawca usunie naloty, podszyty i podrosty buka oraz innych gatunków na zaplanowanych powierzchniach (łączna powierzchnia zabiegu 0,52 ha) i wyniesie biomasę poza rezerwat w miejsce uzgodnione z Zarządcą terenu oraz ręcznie usunie (wytnie) konkurencyjne dla nasadzonych cisów i dębów samosiewy drzew oraz bylin, m.in. paproci (działania obejmują kilka poletek o łącznej powierzchni: 0,3 ha) - wyciętą biomasę można pozostawić w granicach rezerwatu, w miejscach w których nie będzie ona utrudniała obsiewu i rozwoju młodym cisom (miejsca te należy uzgodnić z przedstawicielem Nadleśnictwa Choczewo lub Zamawiającego).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się