Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na zbiorowym żywieniu dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia posiłku jednodaniowego dziennie dla następującej ilości uczniów:
Szkoła Podstawowa w Nawsiu – 24
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim – 37
Szkoła Podstawowa w Broniszowie - 24
Szkoła Podstawowa w Gliniku - 34
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach - 53
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach-Berdechowie - 20
Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim - 29
Razem 221

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera pkt 3.1. SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się