„Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Żary wraz z opiekunem do placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej w Bieniowie, Zespołu Szkół w Grabiku, Szkoły Podstawowej w Lubanicach, Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie, Szkoły Podstawowej w Złotniku, Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
Przewozy będą odbywać się w dniach nauki od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. na trasach opisanych szczegółowo w pkt 3.2 SIWZ.
Szacunkowa ilość biletów do zakupu w danym miesiącu: 449.
Podane liczby uczniów są aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Zmniejszenie ilości biletów w czasie trwania umowy może nastąpić do 10% w stosunku do ilości podanych na dzień ogłoszenia zamówienia, zwiększenie- bez ograniczeń ilościowych.
3.3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się