Dostawa odczynników, gazów, materiałów, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016

» Opis zapytania

Dostawa:
• Część I – gazów (Warszawa)
• Część II – odczynników (Warszawa)
• Część III – materiałów, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego (Warszawa)
• Część IV – odczynników (Poznań)
• Cześć V – materiałów, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego (Poznań)
na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/ 2016, o minimalnych wymaganych parametrach użytkowych i ilościowych określonych w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załączniki nr 2 do SIWZ.

Dostawa gazów, określonych w Części I, następowała będzie etapami, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach 8:30 – 15:30,
w pięciu turach, do 31.12.2018 r. Zamawiający posiada 40 dm3 butle na wymianę. Cena oferty nie powinna więc uwzględniać kosztów kaucji i/lub dzierżawy butli.

Dostawa artykułów, określonych w Częściach II – V, następowała będzie etapami, w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach 8:30 – 15:30, średnio 1 raz na miesiąc, do wyczerpania asortymentu, do 31.12.2018 r.

Zapłata następować będzie na podstawie faktur, określających ilość faktycznie dostarczonego towaru, którego ceny jednostkowe określone będą w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

Zapłata nastąpi w ciągu do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę przelewem na jego konto.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego rodzaju kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innych rodzajów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych towarów.

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia na poziomie min. 70 %.

Miejsce realizacji zamówienia:

Dla Części I, II i III:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. np. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu, 04-190 Warszawa,
ul. Jubilerska 4.

Dla Części IV i V:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. np. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu, Pracownia Badania Surowców i Produkcji Rzeźnianej, 60-111 Poznań, ul. Głogowska 239.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się