Naprawa ciśnieniomierza elektronicznego

» Opis zapytania

Nazwa: Naprawa ciśnieniomierza elektronicznego
Opis: Naprawa ciśnieniomierza elektronicznego typu EPC 2000Z stanowiącego wyposażenie
stanowiska do sprawdzania manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu typu SMP-2000 prod. PPW VIST.
Ciśnieniomierz po włączeniu wskazuje wartość -8 barów, ciśnieniomierz nie został przeciążony.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszty transportu (koszty transportu po stronie Zamawiającego, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min. 6 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy)
Termin realizacji (30 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę o potwierdzić)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się