Dostawa drobnego sprzętu i artykułów AGD, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu i artykułów AGD, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie przedmiotu zamówienia, szczegółowo określonego w kosztorysie cenowym, w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi być nowy, nieużywany.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się