„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”

» Opis zapytania

1. Celem Programu INTERREG Baltic Sea Region jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.
Celem projektu Marelitt Baltic jest ograniczanie wpływu zagubionego sprzętu połowowego na stan środowiska Bałtyku. Informacje na temat projektu dostępne są również na stronie:
http://www.wwf.pl/co_robimy/morza_oceany_glowna/sieci_widma_projekt_marelitt_baltic/
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z polskiej strefy Bałtyku w ramach projektu Marelitt Baltic. Zamówienie zostało podzielone na cztery Części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną Część. Nie dopuszcza się, by Wykonawca złożył ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia – Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferty odrzucone.
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z Bałtyku – część wschodnia polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku.
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z Bałtyku – część środkowa polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku.
Część 3: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z Bałtyku – część zachodnia polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku.
Część 4: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na oczyszczeniu przez nurków 3 wraków statków na wodach polskich Morza Bałtyckiego oraz podwodne dokumentowanie przeprowadzanych akcji i dokumentację dna morskiego w polskiej strefie morskiej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wspomagajace rybołóstwo

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się