Dostawa środków czystości dla SP ZZOZ w Kozienicach

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla SP ZZOZ w Kozienicach zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
24.51.30.00-3 – Środki czyszczące
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1) Przedmiot zamówienia składa się z 5 niepodzielnych zadań.
Zadanie nr 1 – Środki czystości
Zadanie nr 2 – Środki czystości specjalistyczne
Zadanie nr 3 – Super koncentraty wraz z urządzeniami dozującymi
Zadanie nr 4 – Powłoka akrylowa
Zadanie nr 5 – Preparat do czyszczenia wanny z hydromasażem
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania lub na wszystkie zadania.
3) Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się