Worki do surowców wtórnych

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznym rozwojem sieci Żabka Polska oraz wdrożeniem nowego procesu w zakresie gospodarki surowcami wtórnymi chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawy worków do naszych Centrów Logistycznych zlokalizowanych w:
1. Centrum Logistyczne Tychy (CLSL), ul. Serdeczna 34, 43-100 Tychy
2. Centrum Logistyczne Nadarzyn (CLNA), al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn
3. Centrum Logistyczne Gdańsk (CLGD), Będzieszyn 102, 83-000 Pruszcz Gdański
4. Centrum Logistyczne Plewiska (CLPL), ul. Szkolna 30, 62-064 Plewiska
5. Centrum Logistyczne Szałsza (CLGL), ul. Ziemięcicka 20 A, 42-677 Szałsza

ŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Podmiotu/Podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z wieloma wyłonionymi Oferentami w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe.

ŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do odwołania procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze Zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c.

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ŻABKA POLSKA na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

ŻABKA POLSKA zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych informacji. Dostęp do nich będzie miał jedynie zespół projektowy obejmujący pracowników ŻABKA POLSKA.

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za przetarg Lilianna Wojnarowska (email: wojnarowska.lilianna@zabka.pl) w terminie do 3 lipca 2018 r.

Dziękuję i zapraszam do złożenia ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się