Dożywianie uczniów na terenie Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów na teranie Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im Heleny Babisz, Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski tj. przygotowanie świeżych śniadań i obiadów oraz wydawanie ich dla uczniów na terenie Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ pn. Wzór umowy.
3.Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
55 52 31 00-3 - usługi w zakresie posiłków szkolnych
55 52 40 00-9 - usługi dostarczania posiłków do szkół.
55 32 10 00-6 - usługa przygotowania posiłku
4.Zamawiający zastrzega, że ilości obiadów i śniadań oraz liczba dni nauki szkolnej podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są ilościami szacunkowymi określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się