Usługa wydawnicza obejmująca podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami specjalistycznych tabel, wykresów i rycin etc.), do 500 arkuszy wydawniczych, z różnych dziedzin nauki (ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych i społecznych), zlecona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi wydawniczej, obejmującej podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami specjalistycznych tabel, wykresów i rycin etc.), do 500 arkuszy wydawniczych, z różnych dziedzin nauki (ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych i społecznych), zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się