1. Pulsoksymetry.

» Opis zapytania

Nazwa: Pulsoksymetr
Opis: Pulsoksymetr przenośny umożliwiający pomiary w temperaturze od -20oC,
mogący pracować w sposób ciągły przez co najmniej 1,5 h,
posiadający alarm dźwiękowy po przekroczeniu wartości granicznych nasycenia krwi tlenem,
posiadający alarm dźwiękowy wyczerpania się baterii,
posiadający czytelny wyświetlacz,
posiadający czujnik z mocowaniem na uchu i na palcu,
przewód łączący czujnik z pulsoksymetrem o długości min. 120 cm.

Ilość: 10 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (min. 24 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Termin dostawy (30 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.