„ Ograniczenie rozprzestrzeniania się tawuły kutnerowatej Spiraea tomentosa poprzez ręczne wyrywanie i nie dopuszczenie do dalszego rozprzestrzeniania się w sąsiedztwie przedmiotu ochrony jakim jest siedlisko przyrodnicze 3130 zlokalizowane w oddziałach 10 a i 10 g leśnictwa Rudawica Nadleśnictwa Świętoszów.”

» Opis zapytania

Zadanie będzie realizowane na powierzchni i w otoczeniu dwóch pododdziałów leśnych 10 a i 10 g leśnictwa Rudawica na których na łącznej powierzchni 4,71 ha występuje siedlisko przyrodnicze 3130, większą część powierzchni pododdziałów stanowią dwa płytkie zbiorniki wodne z trzema wyspami. Łączna powierzchnia całkowita do oczyszczenia z tawuły (bez powierzchni lustra wody zbiorników) to 2,08 ha. Zniszczenie tawuły ma polegać na ręcznym wyrywaniu roślin wraz z korzeniami oraz widocznych kłączy, w przypadku dużych krzewów niezbędne będzie użycie narzędzi pomocniczych, szpadli lub kutych wideł płaskich w celu podważenia karp. Wyrwane rośliny po otrząśnięciu korzeni z ziemi, w przypadku roślin pojedynczych należy pozostawić w miejscu wyrwania, odwrócone korzeniami ku górze, rośliny rosnące w grupach lub łanach należy ułożyć w pryzmy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się