Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług elektrycznych w RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych.

II. Zakres wykonywania usług:

1) Obiekty RCKiK Katowice – ul. Raciborska15

a) bieżące naprawy oraz konserwacje sieci NN 230/400 V,
b) wykonywanie innych prac elektrycznych zleconych przez Kierownika Działu Administracji
lub pracownika Sekcji Technicznej,
c) wymiana lub zabudowa opraw oświetleniowych,
d) wymiana lub zabudowa tablic elektrycznych,
e) montaż przewodów i kabli wraz z osprzętem,
f) całodobowe zapewnienie obsługi rozdzielni NN,
g) całodobowe zapewnienie obsługi sieci NN i urządzeń elektrycznych 230/400 V,
h) wykonywanie oględzin, przeglądów i pomiarów instalacji nn. zgodnie z zakresem
określonym w „Instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
w R C K i K w Katowicach ”. Harmonogram wykonywania pomiarów elektrycznych
w załączeniu.
Przedmiot umowy nie obejmuje wykonywania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prac o charakterze remontów i modernizacji.

2) Oddziały Terenowe:

a) bieżące naprawy oraz konserwacje sieci NN i urządzeń elektrycznych 230/400 V,
b) wykonywanie innych prac elektrycznych zleconych przez Kierownika Administracji lub
pracownika Sekcji Technicznej,
c) wymiana lub zabudowa opraw oświetleniowych,
d) wymiana lub zabudowa tablic elektrycznych,
e) montaż przewodów i kabli wraz z osprzętem.
f) wykonywanie pomiarów instalacji nn. zgodnie z zakresem określonym w „Instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w Oddziałach
Terenowych”. Harmonogram wykonywania pomiarów elektrycznych w SIWZ
Przedmiot umowy nie obejmuje wykonywania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prac o charakterze remontów i modernizacji.
III. Dostępność zgłoszeń 365 dni w roku, 24 godz. na dobę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w SIWZ


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się