Dostawa roztworu siarczanu żelaza o nazwie handlowej PIX 113 do usuwania fosforu z oczyszczanych ścieków w oczyszczalni w Chrzanowie Dużym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworu siarczanu żelaza w stanie ciekłym o nazwie handlowej PIX 113 w celu wspomagania usuwania fosforu z oczyszczanych ścieków oraz usuwania zawiesiny w osadnikach wstępnych w oczyszczalni w Chrzanowie Dużym. Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia zawiera ust. 2 rozdziału III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się