Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla 6 WOG Ustka w 2018 roku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla 6 WOG Ustka w 2018 roku w ilości podanej w załącznikach do oferty - "Formularz cenowy". Zamówieni zostało podzielone na 6 zadań, dla których odrębnie przygotowano "formularze cenowe", stanowiące załącznik nr 1 do oferty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez Wykonawcę na jedno zadanie, kilka wybranych zadań lub wszystkie zadania jednocześnie. Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. Ceny powinny zawierać łączny koszt związany z realizacją dostawy (wraz z rozładunkiem do magazynu). Dostawa przedmiotu zamówienia dla zadania nr I, III realizowana będzie do magazynów Zamawiającego znajdujących się w Grupach Zabezpieczenia w m. Chojnice, Lębork, Słupsk, Ustka, Czarne. Dostawa zadania nr II, IV, V i VI realizowana będzie do magazynów Zamawiającego znajdujących się w Grupie Zabezpieczenia w m. Ustka. Wszystkie produkty muszą posiadać karty charakterystyki produktu (środki chemiczne) lub kartę techniczną produktu, opatrzone pieczątką „za zgodność oryginałem” i podpisem. Załączone karty powinny zawierać niezbędne wiadomości i ewentualne zdjęcia gdyż będą stanowić podstawę do określenia zgodności oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się