PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTARCZANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU Z UWZGLĘDNIENIEM DIET I KALORYCZNOŚCI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodziennej, codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach: Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddział Opieki Paliatywnej - świadczenie usług kompleksowego całodziennego i codziennego żywienia pacjentów Zamawiającego wraz z utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych. Usługa będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi i świętami. Wykonawca musi zapewnić wyżywienie zgodne z normami zalecanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz wg aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia oraz zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (jednolity tekst - Dz. U. 2017 poz. 149 z późn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30 kwietnia 2004 r., L 139/1 ), a także z zasadami dobrej praktyki, wg systemu HACCP, z uwzględnieniem właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich odpowiedniej jakości, zróżnicowania, walorów smakowych i estetycznych oraz temperatury . W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących żywienia w podmiotach leczniczych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania produkcji i dostawy posiłków do nowych wymagań bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
ŻYWIENIE PACJENTÓW OBEJMUJE:
1. Zapewnienie codziennej kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Zamawiającego w ilości średnio 55 osób dziennie(w okresie jesienno-zimowym 65 osób)
2. Liczba posiłków dla wszystkich diet to 3 posiłki dziennie śniadanie,obiad i kolacja, natomiast dla diety łatwo strawnej z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 5 posiłków dziennie. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczenia dodatku białkowego do śniadania i kolacji dla diety bogatobiałkowej.
3. Obiad na oddziale opieki paliatywnej składa się z zupy i drugiego dania, natomiast na pozostałych oddziałach zupy planuje się tylko w niedziele i święta.
Zupa mleczna na śniadanie codziennie planowana jest tylko na oddziale opieki paliatywnej, na pozostałych oddziałach tylko w niedziele i święta.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości posiłków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zwiększonego napływu rannych i chorych, epidemii, katastrof.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się