Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” w następujących lokalizacjach: - wzdłuż ul. Konduktorskiej (wraz z elementami małej architektury) - wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Konduktorską a Buforową boczną.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wykonaniu nasadzeń wyrównujących zieleni w pasie drogi publicznej ul. Konduktorskiej (teren przylegający do ciągu pieszo-rowerowego) wraz z elementami małej architektury oraz w pasie drogi publicznej wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Konduktorską a ul. Buforową boczną, na podstawie n.w. projektów opracowanych przez Pracownię Projektową Myczkowski:
- „Projekt Wykonawczy nasadzeń zieleni wzdłuż ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu” – w zakresie nasadzeń wyłącznie drzew, pielęgnacji drzew oraz wbudowania elementów małej architektury;
- „Projekt Wykonawczy nasadzeń zieleni wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Konduktorską a Buforową boczną we Wrocławiu” - w zakresie nasadzeń wyłącznie drzew, pielęgnacji drzew;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się