PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIELBARK W OKRESIE OD 04.09.2018 r. DO 21.06.2019 r.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy Wielbark i punktu wydawania posiłków w Wielbarku oraz wydawanie gorących obiadów jednodaniowych dla 250 osób.
b) jednorazowo przygotowanie i dostawę kolacji wigilijnej dla 90 osób.
Wskazane posiłki muszą być przygotowane w następującej formie:
a) dla posiłków przygotowanych do placówek oświatowych i punktu wydawania posiłków:
- dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką o pojemności 400 ml (w tym 50g mięsa lub kiełbasy za wyjątkiem parówek) podana ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego,
- trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub sokiem owocowym. Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety, pyzy lub inne. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal i gramaturze nie mniejszej niż: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g, mięso lub ryba - 100 g, surówka lub jarzyny - 100 g, pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne - 200 g, kompot, sok – 200 ml. Zamawiający zastrzega, że danie takie jak pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety, pyzy winny być maksimum 2x (dwa razy) w miesiącu.
b) kolacja wigilijna:
- posiłek składający się z: ryba (150 g), ziemniaki (200 g), kapusta z grzybami (150 g), barszcz czerwony (250 ml), krokiety z kapustą i grzybami (2 szt.), ciasto (150 g), ponadto kawa i herbata (termosy).
Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna oraz przerwy świąteczne itp.) od dnia 04 września 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku. Dożywianiem będą objęci wskazani, na podstawie list ze szkół, zatwierdzonych przez dyrektora, uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Wielbark oraz osoby dorosłe, wskazane uprzednio przez kierownika Zamawiającego w punkcie wydawania posiłków Wielbarku.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dyrektorom poszczególnych szkół oraz kierownikowi Zamawiającego jadłospis miesięczny z wyprzedzeniem 2-dniowym z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności potraw. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu 10 dni. Dostawa posiłków ma się odbywać w dni nauki szkolnej do następujących szkół:
Szkoła Podstawowa w Wielbarku 100 uczniów
Gimnazjum w Wielbarku 20 uczniów
Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej 70 uczniów
Szkoła Podstawowa w Zabielach 40 uczniów
Planowana liczba posiłków dziennie wynosi 230 sztuk dla uczniów placówek oświatowych oraz 20 sztuk dla osób dorosłych, dla których posiłki będą wydawane w punkcie wydawania posiłków w Wielbarku (łącznie 250 sztuk). Liczba posiłków może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku nieobecności ucznia w szkole posiłek może odebrać, rodzic, opiekun, rodzeństwo na podstawie wydanej przez Zamawiającego decyzji.
Przygotowanie posiłków – kolacji wigilijnej – w ilości 90 sztuk, będzie zrealizowane i wydawane w Wielbarku w okresie pomiędzy 13 a 21 grudnia 2018 r. po uprzednim zleceniu przez kierownika Zamawiającego.
Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Posiłki muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności i powinny opierać się na wykorzystaniu sezonowości występowania produktów. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności) w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne). Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP. System HACCP gwarantuje najwyższe standardy żywności, a tym samym zachowanie wysokiej jakości transportowanych produktów. W trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: - „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 600C i czas ich przewozu nie może przekraczać jednej godziny od czasu ich wytworzenia”. Wykonawca poniesie koszty przewozu, załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku oraz ich wydawania.
Ponadto Wykonawca zapewni naczynia (talerze, sztućce), na których będą spożywane posiłki. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi.
Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń wydzielonych do wydawania i spożywania posiłków w poszczególnych szkołach oraz do zagospodarowania odpadów powstających w związku z realizacją przedmiotu umowy
Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły, a w przypadku posiłków wydawanych w punkcie wydawania posiłków w Wielbarku i posiłków wydawanych w ramach kolacji wigilijnej, ustalone zostaną z kierownikiem Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się