Zakup laserowego urządzenia grawerującego oraz drukarek retransferowych do kart dla potrzeb Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup laserowego urządzenia grawerującego oraz drukarek retransferowych do kart dla potrzeb Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego (kod CPV: 38636110-6, 30232100-5 ). Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym – Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8 do SIWZ oddzielnie dla każdej z dwóch części zamówienia:
a. część I zamówienia: zakup i dostawa laserowego urządzenia grawerującego;
b. część II zamówienia: zakup i dostawa drukarki retransferowej do kart.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się