Sukcesywny zakup materiałów i środków do utrzymania czystości oraz artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Opolskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów i środków do utrzymania czystości oraz artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Opolskiego z podziałem na części:
1. część nr 1: Sukcesywny zakup artykułów higienicznych – szczegółowo opisany w załączniku 1A do SIWZ.
2. część nr 2: Sukcesywny zakup profesjonalnych materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości – szczegółowo opisany w załączniku 1B do SIWZ
3. część nr 3: Sukcesywny zakup środków chemii gospodarczej i artykułów gospodarczych – szczegółowo opisany w załączniku nr 1C do SIWZ
Ilości wskazane w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie tym samym możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy w poszczególnych pozycjach podanych w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy, co nie będzie stanowić zmiany umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się