Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3. Miejsce realizacji: Ostrów Mazowiecka (oddział Miejskiego Przedszkola Nr 1, znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Partyzantów 21),
4. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę wyżywienia dla ok. 50 dzieci w wieku 5-6 lat.
5. Wykonawca będzie przygotowywał trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy ok. 50 dzieci.
Wartość kaloryczna posiłków: 1400 - 1700 kcal.
6. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach:
- śniadania - godz. 8.45 - 9.15, obiad - 11.45 - 12.00 i podwieczorek - godz. 14.45-15.15,
7. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 01.09.2018r. do 30.06.2019r. - 200 dni tj. 10.000 śniadań, 10.000 obiadów dwudaniowych, 10.000 podwieczorków.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Liczba dzieci może nieznacznie wzrosnąć lub zmniejszyć np. z powodu absencji w danych miesiącach lub wypisania dzieci z przedszkola (Zamawiający szacuje, iż liczba posiłków może się zmniejszyć o 40%). Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z przedszkolem odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
9. Dzienny jadłospis obejmuje: śniadanie- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko- pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad- zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne Np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka, kompot lub napój. Podwieczorek - kanapka lub słodka bułka (ciasta, ciastka) lub desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp., woda mineralna.
10. Jadłospis układany będzie przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na okres 10 dni.
11. Posiłki muszą być urozmaicone, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych, nie mogą być przygotowywane z gotowych półproduktów. Posiłki muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
12. Wykonawca dostarczy posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobranie do wieku dzieci.
13. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór naczyń, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.
14. Wykonawca musi posiadać pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
15. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
16. Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną liczbę naczyń i sztućców. Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń i sztućców jednorazowych.
17. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
18. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
19. Faktury za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
20. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku.
21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
22. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Dyrektorem Przedszkola z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się