Dostawy środków dezynfekcyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZGiChP w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ przez okres 24 miesięcy.
2. Oferowane środki dezynfekcyjne winny:
a) spełniać wymagania określone przepisami prawa,
b) posiadać wysoką jakość i spełniać funkcję do jakiej zostały przeznaczone,
c) posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.
d) posiadać dokumenty z wykonanych badań, potwierdzające skuteczność oferowanych produktów, wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub badaniami PZH.
e) mieć potwierdzoną skuteczność mikrobójczą metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się