ZP-DA-40/18, ZP-AL-79/18 SUKCESYWNEŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWych ORAZ WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ PODCZAS SZKOLEŃ DLA KLIENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW UDT

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
OFERTA (Proszę o załączenie skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się