Gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą zbornika i butli. Znak sprawy ZP-PN/27/18

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami prawa polskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4 do SIWZ, będący integralną częścią specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się