dostawa szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk, wyrobów do higieny ciała pacjenta oraz podkładów higienicznych na rolce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk, wyrobów do higieny ciała pacjenta oraz podkładów higienicznych na rolce, zwanych dalej „wyrobami”.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Parametry wymagane”, stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty.
3. Szacowane ilości wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.
4. W odniesieniu do wyrobów ujętych w zadaniach 4-5, to jest:
- zestawu do higieny jamy ustnej oraz ochraniacza przeciwodleżynowego (poz. 1-2 zad. 4),
- podkładów na rolce (poz. 1-3 zad. 5),
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03), zwanej dalej „ustawą o wyrobach medycznych”, wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego.
6. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60% ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin 70111
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin 70111
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii BHP i higiena osobista z ostatnich 10 dni.