System asekuracyjny

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Najpóźniejszy termin dostawy:
2018-08-30 13:00:00

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy i montażu (do 60 dni od dnia zawarcia umowy, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się