Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego zlokalizowanego na Trojaku (szczyt w Górach Złotych, w Sudetach Wschodnich). 2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in.: 2.1 demontażu istniejących elementów stalowych, 2.2 montażu konstrukcji stalowych, 2.3 montażu balustrad i pochwytów, 2.4 remontu instalacji odgromowej, 2.5 montażu systemu monitoringu oraz stacji meteo, 2.6 odbudowy traktu i schodów terenowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się