Marmurowy nagrobek Zygmunta Krasińskiego oraz pięć kopii popiersi na postumentach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) Części nr 1 zamówienia (dalej również jako „Zadanie nr 1”) – polegającego na wykuciu w marmurze karraryjskim nagrobka Zygmunta Krasińskiego wg ramowego programu prac stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ;
Wykonanie kopii wykonane zostanie pod nadzorem konserwatora z Pracowni Konserwacji Sztuki Starożytnej i Kamienia Muzeum Narodowego w Warszawie i pracownika merytorycznego Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Muzeum Narodowe w Warszawie z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac nad wykonaniem kopii.
Kopia musi zostać oznaczona odpowiednim napisem informującym o roku i numerze kopii.
Pomiar i wykonanie gipsowej kopii, która będzie służyć jako model podczas wykuwania nagrobka w marmurze musi odbywać się w siedzibie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pod nadzorem pracowników Działu Sztuki Muzeum.
2) Części nr 2 zamówienia (dalej również jako „Zadanie nr 2”) – polegającego na wykonaniu ze sztucznego kamienia kopii popiersi wg ramowego programu prac stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ
a) Marii z Radziwiłłów Krasińskiej;
b) Adama Krasińskiego;
c) Wincentego Krasińskiego;
d) Antoniny z Czackich Krasińskiej;
e) Edwarda Krasińskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się