Zakup mediów na potrzeby promocji produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd oraz I edycji jego święta

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się