Dostawa: TRZEWIKI ROBOCZE (102 kpl.) ; TRZEWIKI SZTYBLETY (23 kpl) ; SANDAŁY ROBOCZE (15 kpl) do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzgledniającej maksymalne upusty cenowe.

1. TRZEWIKI ROBOCZE (Prod. PPO Strzelce Opolskie, model 707. Pełna rozmiarówką. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych) – 102 kpl.
Rozmiar:
39 - 5 par; 41 - 12 kpl; 42 - 35 kpl; 43 - 30 kpl; 44 - 15 kpl; 45 - 5 kpl.

2. TRZEWIKI SZTYBLETY (Prod. GARDIA wzór 51 lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż GARDIA wzór 51, bez nosków, czarne) – 23 kpl.
Rozmiar:
39 - 1 para; 40 - 2 pary; 42 - 10 par; 43 - 5 par; 44 - 5 par.

3. SANDAŁY ROBOCZE (Prod. PPO Strzelce Opolskie WZ 40 lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż PPO Strzelce Opolskie WZ 40) – 15 kpl
Rozmiary:
39 - 1 para; 40 - 3 pary; 41 -3 pary; 42 - 4 pary; 43 - 2 pary; 45 - 2 pary.

Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami określonymi w RMG z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 05.259.2173
Wraz z Deklaracją Zgodności, kartą produktu i instrukcją użytkowania.


W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy dołączyć do oferty wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 2 w zakładce Dokumenty).


UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkt równoważny. Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produkt oryginalny oraz jest zgodny z aktualną wiedzą techniczną.
- Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie deklaracji zgodności / kartę produktu.
- Szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki" (opis szczegółowy).
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli. wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
- przy dostawie wymagany świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).
3. W zakładce dokumenty znajduje się
- Podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się