„Remont agregatu głębinowego – Pompownia Saturn” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie remontu jednego agregatu głębinowego typu RITZ HDM 6716/5 produkcji firmy RITZ, na podstawie odrębnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego, obejmującego w zakresie podstawowym:

1 Transport agregatu z oddziału CZOK do miejsca wykonania usług serwisowych (zakładu Wykonawcy).
2 Weryfikację zakresu podstawowego remontu agregatu i ustalenie zakresu remontu, w tym:
Demontaż agregatu, demontaż pompy agregatu na elementy, czyszczenie (ciśnieniowo wodą, mechanicznie, itp.), badanie, kwalifikacja części do wymiany
3. Wymianę części pompy agregatu w zakresie niezbędnym dla doprowadzenia agregatu do pełnej sprawności oraz uzyskania prawidłowych parametrów pracy
4. Montaż pompy
5. Wymianę silnika napędowego agregatu głębinowego na silnik nowy o wymaganych parametrach wraz z kablem zasilającym i sterowniczym
6. Wykonanie pozostałych czynności niezbędnych dla uzyskania prawidłowych parametrów pracy
7. Próby ruchowe na stacji prób.
8. Transport agregatu z miejsca wykonania usług serwisowych (zakładu Wykonawcy) do oddziału CZOK

3.1.1 W ramach remontu, w agregacie należy zastosować nowy silnik napędowy o parametrach technicznych dobranych do parametrów technicznych pompy.
3.1.2. Silnik musi być zasilany napięciem 6 kV i posiadać aktualne dopuszczenie Prezesa WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem.
3.1.3. Silnik musi by wyposażony co najmniej w:
- czujnik temperatury, do pomiaru temperatury cieczy chłodzącej,
- uszczelnienie mechaniczne wału, zapewniające wymaganą separację pomiędzy płynem chłodzącym silnika a pompowanym medium,
- kabel zasilający o przekroju 3x35 + 3x16/3 mm2 o długości 50 mb; kabel musi posiadać aktualne dopuszczenie Prezesa WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
- kabel sterowniczy do pomiaru temperatury silnika o przekroju 7x2,5 mm2
o długości 50 mb.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się