Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2018/2019.
Zakres zamówienia:
I Zadanie 1: (Żłobek) obejmuje:
1) Świadczenie na rzecz Zamawiającego przez okres 11 miesięcy, od 3 września 2018 r. do 31 lipca 2019 r. w dniach roboczych, usług gastronomicznych polegających na dostawach:
- śniadań - około 24 dzieci,
- I danie (zupa) – około 24 dzieci
- II danie (obiad), około 24 dzieci
- podwieczorek - około 24 dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej,
- odbiorze i utylizacji resztek po spożytych posiłkach, oraz dostarczenie na nich pojemników.
2) Dostawa konkretnej ilości posiłków będzie następować na podstawie codziennych zamówień Zamawiającego według następujących zasad:
a) Zamawiający zamówi u Wykonawcy określoną ilość porcji posiłków przewidzianych do wydania do godziny 1430 każdego dnia poprzedzającego ich dostawę;
- ewentualnie Zamawiający rano do godz. 8.00 zgłosi ile dzieci będzie na obiedzie i podwieczorku - jeżeli rodzice zgłoszą rano, że dziecka nie będzie.
3) Dostawy posiłków będą dokonywane: W Żłobku w Wiśniowej 2 razy dziennie śniadanie w godzinach 8.00 – 8.30, obiad i podwieczorek w godzinach 1100- 1130.
4) Przekazanie zawartości pojemników z żywnością utrzymujących właściwą temperaturę oraz następnie przekazywanie pustych pojemników następować będzie w pomieszczeniu zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
5) Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw do spożycia.
6) Dostarczane posiłki odpowiadać będą jadłospisom potraw, które Wykonawca opracuje na każde kolejne 10 dni przez dietetyka pozostającego w dyspozycji Wykonawcy. Jadłospisy podlegają akceptacji Zamawiającego na 2-3 dni przed pierwszym dniem ich obowiązywania.
7) Potrawy odpowiadać będą następującym zaleceniom:
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia produkcji i dostawy posiłków
z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Miesięczny jadłospis powinien być urozmaicony, uwzględniający sezonowość surowców, a dzienny zestaw produktów winien gwarantować pełnowartościowe posiłki
o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej oraz wysokich walorach smakowych.
b) Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania,
z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych,
8) Posiłki muszą uwzględniać zalecane normy energii i składników pokarmowych.
9) Skład posiłków:
a) Śniadanie (około 24 dzieci)
- pieczywo pszenne, razowe, pieczywo pszenno-żytnie, orkiszowe, wędliny, ryby, mleko i produkty mleczne, mleko modyfikowane i produkty zbożowe
jajka, maślankę, kefir lub jogurt, jaja, dżemy. miód owoce, warzywa
b) I danie: zupa zawierająca warzywa świeże z dodatkiem makaronu, kaszy, ryżu lub grzanek doprawiona świeżą zieleniną (około 24dzieci)
c) II danie (mięso minimum 3 razy w tyg.) (około 24 dzieci)
- posiłek mięsny (chude mięso czerwone w tym wędliny powinny być spożywane nie częściej niż dwa, trzy razy w tygodniu, mięso drobiowe powinno być spożywane 2 razy w tygodniu zawsze bez skóry, rybny (minimum raz ,dwa w tygodniu) lub jajeczny (w dni kiedy nie jest spożywane mięso), oprócz tego ziemniaki, makaron, ryż, lub kasza, pyzy, sos, surówka, surowe lub gotowane warzywa
- do każdego posiłku kompot, sok, lub woda.
d) podwieczorek – jogurty, budyń, ryż na mleku z jabłkiem, produkty mleczne i zbożowe, kisiel, chrupki kukurydziane, ciasto owocowe bądź czekoladowe ewentualnie biszkopt, pieczywo, bułeczki, chałwa, wafel z owocami, naleśniki, owoce, sałatka owocowa (około 24 dzieci)
- gdy będą podawane produkty stałe to należy podać również wodę, sok, herbatę, kawę zbożową, kakao.
I Zadanie 2: (Przedszkole) obejmuje:
10) Świadczenie na rzecz Zamawiającego przez okres 11 miesięcy, od 3 września 2018 r. do 31 lipca 2019 r. w dniach roboczych, usług gastronomicznych polegających na dostawach:
- śniadań - około 130 dzieci,
- I danie (zupa) – około 50 dzieci
- II danie (obiad), około 130 dzieci
- podwieczorek - około 50 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej,
- odbiorze i utylizacji resztek po spożytych posiłkach, oraz dostarczenie na nie pojemników.
11) Dostawa konkretnej ilości posiłków będzie następować na podstawie codziennych zamówień Zamawiającego według następujących zasad:
b) Zamawiający zamówi u Wykonawcy określoną ilość porcji posiłków przewidzianych do wydania do godziny 1400 każdego dnia poprzedzającego ich dostawę;
c) W sytuacjach szczególnych (zorganizowane wyjazdy wychowanków przedszkola) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw.
12) Dostawy posiłków będą dokonywane: W przedszkolu w Wiśniowej 2 razy dziennie śniadanie w godzinach 8.00 – 8.30, obiad i podwieczorek
w godzinach 1100- 1130.
13) Przekazanie zawartości pojemników z żywnością, utrzymujących właściwą temperaturę oraz następnie przekazywanie pustych pojemników następować będzie w pomieszczeniu zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
14) Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw do spożycia.
15) Dostarczane posiłki odpowiadać będą jadłospisom potraw, które Wykonawca opracuje na każde kolejne 10 dni przez dietetyka pozostającego w dyspozycji Wykonawcy. Jadłospisy podlegają akceptacji Zamawiającego na 2-3 dni przed pierwszym dniem ich obowiązywania.
16) Potrawy odpowiadać będą następującym zaleceniom:
c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia produkcji i dostawy posiłków
z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Miesięczny jadłospis powinien być urozmaicony, uwzględniający sezonowość surowców, a dzienny zestaw produktów winien gwarantować pełnowartościowe posiłki
o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej oraz wysokich walorach smakowych.
d) Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania,
z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych,
17) Posiłki muszą uwzględniać zalecane normy energii i składników pokarmowych.
18) Skład posiłków:
e) Śniadanie (około 130 dzieci)
- pieczywo pszenne, razowe, wędliny, ryby, mleko i produkty mleczne i zbożowe, jajka, owoce, warzywa
f) I danie: zupa (około 50 dzieci)
g) II danie (mięso minimum 3 razy w tyg.) (około 130 dzieci)
- posiłek mięsny lub rybny lub jajeczny, oprócz tego ziemniaki, makaron, ryż, lub kasza, pyzy, sos, surówka, surowe lub gotowane warzywa
- lub posiłek mączny (kluski, pierogi, naleśniki)
- do każdego obiadu: kompot, sok lub napój
h) podwieczorek – jogurty, pieczywo, owoce, desery, sałatki warzywne (około 50 dzieci)
II . Zadanie 3 (szkoły) obejmuje:
1) przygotowywanie ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup lub innych dań zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży;
2) przygotowywanie posiłków o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 550 kcal. i gramaturze:
a) zupy – nie mniej niż 350 ml,
b) inne dania – nie mniej niż 250 g,
c) w przypadku dań mięsnych lub wkładki – mięsa nie mniej niż 80g,
d) dania mięsne powinny zawierać „sztukę mięsa na osobę” (z wyłączeniem skrzydełek), a podawane mięso nie powinno być tłuste i przerośnięte;
3) posiłki będą dostarczane wg załączonego jadłospisu na 14 tygodni i po tym okresie jadłospis będzie obowiązywał od nowa na kolejne 14 tygodni;
4) Zmiany zapisu przedstawionego jadłospisu będą wymagały zgody dyrektora szkoły;
5) Dostarczanie posiłków w pojemnikach utrzymujących ich właściwą temperaturę i gotowych do spożycia po ich dostarczeniu;
6) Dostarczanie posiłków do stołówek szkolnych w następujących ilościach:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej - 65 posiłków
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej - 35 posiłków
Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Markuszowej - 30 posiłków
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance - 39 posiłków
Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej - 23 posiłków
Szkoła Filialna w Pstrągówce - 18 posiłków
Szkoła Filialna w Kozłówku - 9 posiłków
ogółem - 219 posiłków
7) Dostarczanie posiłków codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej począwszy od dnia 03.09.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. w godzinach pomiędzy 9.00 a 11 00;
8) Uzgodnienie z dyrektorami poszczególnych szkół godziny dostawy do każdej ze szkół oraz zasad poruszania się samochodem na terenie szkoły;
9) Wykonywanie posiłków ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia;
10) Ponoszenia kosztów załadunku, transportu oraz rozładunku wszystkich dostaw posiłków w miejsce wskazane w szkołach.
11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług objętych przedmiotem zamówienia, w dniach nauki szkolnej.
12) Posiłki dostarczane do szkół powinny spełniać wymagania jakości zdrowotnej oraz zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
13) Dowozu przygotowanych posiłków w atestowanych termoizolacyjnych termosach.
14) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia próbek posiłków niezbędnych do oceny, zgodnie z odrębnymi przepisami sanitarnymi w tym zakresie.
15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zmniejszenia lub zwiększenia ilości dziennej zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół. Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków zmienione ilości, które zgłoszone zostaną przez dyrektorów lub upoważnionych pracowników w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 15.00.
16) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem gospodarczym, osobowym na przygotowanie i dowóz gorących posiłków do wskazanych przez Zamawiającego szkół.
17) Wykonawca zapewnia odbiór resztek nie zjedzonych posiłków oraz dostarczy na nie pojemniki.
18) Dowóz posiłków do: Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej , Sz P Szufnarowa, Sz P Markuszowa, Sz P Różanka, Sz P Jaszczurowa, Sz P Kozłówek, Sz P Pstrągówka, ma być realizowany transportem Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się