Dostawa sprzętu AGD do Domów Studenckich UMCS w Lublinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do Domów Studenckich UMCS w Lublinie. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r.
Dostawa obejmuje transport w miejsce dostawy, załadunek, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń Użytkownika w miejscu przez niego wskazanym.
Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 miesiące na całość zamówienia i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik do SIWZ).
Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się