Dostawa środków czystości do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy

» Opis zapytania

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do siwz – Formularzu cenowym.
Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20% wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do siwz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50%, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się