Wycinanie, usuwanie drzew, krzewów i odrośli, koszenie wraz z usuwaniem lub pozostawieniem biomasy w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narodowego w 2018 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wycinanie i usuwania drzew, krzewów i odrośli oraz koszenia wraz z usunięciem lub pozostawieniem biomasy w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narodowego w 2018 r. w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017 - 2018”:
Pakiet I - Wycinanie i usuwanie drzew, krzewów i odrośli z obszarów łąkowych, torfowiskowych, wrzosowisk, muraw napiaskowych oraz zbiorowisk synantropijnych z usunięciem biomasy na powierzchni 16,58 ha w obwodach ochronnych Wola Wereszczyńska, Orłów, Zbójno. Usunięcie biomasy w terminie do 2 tygodni po zakończeniu prac polegających na usuwaniu i wycince drzew, krzewów i odrośli. Prace należy wykonać w terminie od 15.07.2018 r. do 15.10.2018 r. Wycinanie i usuwanie drzew, krzewów i odrośli z obszarów łąkowych, torfowiskowych, wrzosowisk, muraw napiaskowych oraz zbiorowisk synantropijnych z pozostawieniem biomasy na powierzchni 6,92 ha w obwodach ochronnych Orłów, Łowiszów. . Prace należy wykonać w terminie od 15.07.2018 r. do 15.10.2018 r. Koszenie zbiorowisk łąkowych i szuwarowych na powierzchni 1,00 ha wraz z zebraniem i usunięciem biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie w obwodzie ochronnym Zbójno. . Prace należy wykonać w terminie od 15.07.2018 r. do 15.10.2018 r. Ochrona stanowisk roślin rzadkich - Przerzedzanie młodego pokolenia drzew i krzewów z wynoszeniem pozyskanej biomasy (poza stanowisko rośliny) - w celu utrzymania stanowisk buławnika czerwonego (Cephalanthera rubra). powierzchni 1,60 ha w obwodzie ochronnym Orłów. Usunięcie biomasy w terminie do 2 tygodni po zakończeniu prac polegających na usuwaniu i wycince drzew, krzewów. Prace należy wykonać w terminie od 15.07.2018 r. do 15.10.2018 r.
Pakiet II - Wycinanie i usuwanie drzew, krzewów i odrośli z obszarów łąkowych, torfowiskowych, wrzosowisk , muraw napiaskowych oraz zbiorowisk synantropijnych z pozostawieniem biomasy na powierzchni 44,52 ha w obwodzie ochronnym Bubnów. Prace należy wykonać w terminie od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r.Koszenie wraz z zebraniem i usunięciem biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie na powierzchni 2,26 ha w obwodzie ochronnym Bubnów. Prace należy wykonać w terminie od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r.Ochrona stanowisk roślin rzadkich - wycięcie drzew i krzewów nadmiernie ocieniających stanowiska obuwika pospolitego na powierzchni 0,10 ha w obwodzie ochronnym Bubnów. Usunięcie biomasy w terminie do 2 tygodni po zakończeniu prac polegających na usuwaniu i wycince drzew, krzewów. Prace należy wykonać w terminie od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r.
Pakiet III - Wycinanie i usuwanie drzew, krzewów i odrośli z obszarów łąkowych, torfowiskowych, wrzosowisk, muraw napiaskowych oraz zbiorowisk synantropijnych z usunięciem biomasy na powierzchni 25,09 ha w obwodzie ochronnym Bubnów. Usunięcie biomasy w terminie do 2 tygodni po zakończeniu prac polegających na usuwaniu i wycince drzew, krzewów i odrośli. Prace należy wykonać w terminie od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się