Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo - rolnej w Nadleśnictwie Wymiarki na 2018 r

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie
z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej, gospodarki łąkowo rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wymiarki w roku 2018.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
z zakresu gospodarki łowieckiej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. –3.2 rozmiar prac wg czynności,
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.2. mają charakter szacunkowy,
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty
w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)”
Pakiet I. Obwód łowiecki OHZ 227
Pakiet II Obwód łowiecki OHZ 230

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się