Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

» Opis zapytania

CZĘŚĆ I – BUDYNKI URZĘDU MIASTA POZNANIA zlokalizowane przy ul. 3 Maja 46,
ul. Libelta 16/20, ul. Gronowa 22 ab, ul. Słowackiego 22, ul. Matejki 50.
W zakresie CZĘŚCI I zamówienia przedmiotem zamówienia obejmuje:
1) świadczenie przez Wykonawcę usług przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, w tym:
a) sygnalizacji pożarowej (SSP);
b) sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG);
c) sterowania oddymianiem (SO);
d) sterowania wentylacją przeciwpożarową (klapy odcinające),
e) sterowania zamknięciami ogniowymi;
f) przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu;
g) oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Systemy zostały wymienione w załączniku nr 1 do umowy, w zakresie zgodnym
z załącznikiem nr 2 do umowy.
Zestawienie ilościowe elementów systemów jest orientacyjne, służy poznaniu zaawansowania
i skomplikowania systemów.
2) utrzymywanie przez Wykonawcę systemów w stałej sprawności technicznej i wykonywania napraw systemów na warunkach i zasadach określonych w umowie.
3) przeszkolenie pracowników technicznych i ochrony obiektów w zakresie obsługi codziennej urządzeń przeciwpożarowych i prowadzenia dokumentacji eksploatacji.

CZĘŚĆ II – BUDYNEK URZĘDU MIASTA POZNANIA zlokalizowany przy pl. Kolegiackim 17
W zakresie CZĘŚCI II zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje:
1) świadczenie przez Wykonawcę usług przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, w tym:
a) sygnalizacji pożarowej (SSP);
b) sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG);
c) sterowania oddymianiem (SO);
d) sterowania wentylacją przeciwpożarową (klapy odcinające),
e) sterowania zamknięciami ogniowymi;
f) przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu;
g) oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
h) sterowania systemem wycieku wody
i) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).
Systemy zostały wymienione w załączniku nr 1 do umowy, w zakresie zgodnym
z załącznikiem nr 2 do umowy.
Zestawienie ilościowe elementów systemów jest orientacyjne, służy poznaniu zaawansowania i skomplikowania systemów.
2) utrzymywanie przez Wykonawcę systemów w stałej sprawności technicznej i wykonywania napraw systemów na warunkach i zasadach określonych w umowie.
3) przeszkolenie pracowników technicznych i ochrony obiektów w zakresie obsługi codziennej urządzeń przeciwpożarowych i prowadzenia dokumentacji eksploatacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się