Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia wstępnego BHP dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu: „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Numer projektu - RPSL.11.02.02-24-0815/17

» Opis zapytania

Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP
Opis: Przeprowadzenie stacjonarnego wstępnego szkolenia z zakresu BHP dla 1 stażysty realizującego staż zawodowy w ramach projektu unijnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opisem przedmiotu zamówienia.
Ilość: 46 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się