sprawa 54/PA/2018 Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki i nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Zamówienie polega na świadczeniu usług w zakresie utrzymania zieleni obejmujących wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnację zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w skład których wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy Bydgoszcz, Skarbu Państwa oraz Spółki ADM. W szczególności świadczenie powyższych usługi obejmuje wykonywanie takich czynności jak:
- pielęgnacja zieleni,
- wycinka drzew,
- prześwietlanie drzew,
- cięcia interwencyjne wraz z usuwaniem samosiejek,
- karczowanie mechaniczne i chemiczne, ‘
- usuwanie karpin
- wywóz biomasy,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- rekultywacja terenów
- zagospodarowanie terenów jako wykonanie docelowych zabiegów zapewniających odpowiednie wykorzystanie zrekultywowanych gruntów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się